Pintura
paint
Pintat líquid industrial de materials plàstics i metàl•lics, en cambres a pressió amb equips de desionitzat.

Us de pintures amb base disolvent o amb base aigua, donant acabats metal•litzats, brillants, setinats i de tipus 'soft' entre d'altres.

Gran experiència en l'us de pintures especials tals com la pintura per al despintat làser o la pintura conductora aïllant de camps magnètics.

Especialitzats en pintat de components de l'interior de l'automòbil i d'instrumentació electrònica.